LEADER OF FOOD PACKAGING

LEADER OF FOOD PACKAGING

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ยาวนานกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมการผลิตขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก
บริษัท แอมแพค เรายืนหยัดที่จะคงความเป็นเลิศในด้านคุณภาพและความพร้อมในการให้บริการทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและรักษาความเชื่อมั่นด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานระดับสากล

LEADER OF FOOD PACKAGING

With 20 years of expertise in Plastic Thermoforming Industry, Ampack is ranked within top 5 of the country. We have been working tirelessly and continuously to improve our product and service quality to ensure that our valued customer demands are met with the highest satisfaction

OUR SERVICE

We believe that a good packaging must protect not only the product within, but also the brand that goes with it.
We offer fully comprehensive design, development and tooling expertise for your customize concepts and products.

Consult & Design

MANUFACTURING

LOGISTIC

MORE INFORMATION

Shrimp Tray

Trays designed for value-added products: Breaded shrimp, Tempura, Spring roll, and etc
View Detail

Shrimp Ring

Some of our shrimp ring designs are easily applied to vertical display in order to attract customer perception and manage space productivity
View Detail

Egg Tray

Our egg trays are designed for extra protection
View Detail

Food Tray

We offer a wide range of food packaging including trays for snack. Product dimension and specifications are designed to meet our customer’s need
View Detail

Electronics Tray

Design and Made to Order
View Detail

Others(Made to order)

For Value Added Product, Breaded Shrimp, Tempura, Spring Roll, and etc.
View Detail

An excellent proficient essay penning provider markets custom-made paperwork of superior quality for affordable expense. Pick and choose correct article writer to find essay made in a few hrs custom research paper writing services

essay writer 

WHY US

AMPACK

Leader of Food Packaging

Established in 1993, at AMPACK, we regard quality and service as the heart of our success. We are genuinely designing and producing tray packagings for many recognized brands in the global markets, such as ready-meals, frozen-meals, raw-material food, eggs, bakeries, snacks, electronics, and also medical/pharmaceutical products.

บริษัท แอมแพค จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 เรายกย่องคุณภาพและการบริการเป็นหัวใจของความสำเร็จ ตลอดมาเราเอาใจใส่ทั้งในเรื่องของการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ถาดพลาสติกให้กับแบรนด์ดังมากมายในตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมของอาหารพร้อมรับประทาน, อาหารแช่แข็ง, อาหารสด, ไข่สด, เบเกอรี่, ขนม, อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, และอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย

MORE INFORMATION

If you are confusing?

Do not worry. We offer free consultation

to help you make a decision with our best quality and service that you deserve.

CONTACT US

CERTIFIED AND TRUSTED

Finance essay formulating on the web and get very first tailor-made-crafted essays! Our qualified professional freelance writers are someone else which you can depend on in all your settled essay goals can i pay someone to do my essay

You want to get good grades, but aren’t good in writing an essay? Our specialist freelance writers offer the good essays in Britain. Find them at this point and acquire the best price range advanced writers

We have all that you should turned out to be your most enjoyable personalized essay article writing organization inside of the Australia: expert freelance writers, a great deal of disciplines and report categories dealt with, plus a high-quality command section. Place an order website with the customer service and get the very best workable scholastic services now do my essay

Join Us

Our company involves with designing and manufacturing with advanced technology to offer high quality product with responsive service for our business partner.

People working in Ampack are active members of a creative and highly productive team that constantly develop an innovative, fast and safe production.

more information >>
Contact Us

AMPACK Co., Ltd.
49 Soi4, Bangbon 4 Road, Bangbon district, Bangkok 10150 Thailand

Tel : +66 (0)2 892 5426-9
Fax : +66 (0)2 892 2001
Office hours : 8:00 - 17:00

E-mail :
info@ampack.co.th